Procedura reklamacyjna

Reklamacje usługi doradczej należy zgłaszać na adres e-mail biuro@radcamistal.pl lub pod numerem telefonu +48 732 - 777 - 654 w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi. W reklamacji należy wskazać powód reklamacji wraz z krótkim uzasadnieniem, nazwę Zamawiającego oraz adres Zamawiającego.

Kancelaria rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. Po rozpatrzeniu reklamacji Kancelaria skontaktuje się z Zamawiającym, informując go, czy reklamacja została rozpatrzona pozytywnie czy negatywnie.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, ustalona zostanie z Zamawiającym forma zadośćuczynienia za niewłaściwie wykonaną usługę.

Tomasz Miśtal

Tomasz Miśtal – radca prawny. W 2007r. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uzyskując dyplom magistra prawa. Obronił w katedrze Prawa Karnego pracę magisterską poświęconą problematyce naprawienia szkody w prawie karnym pod kierunkiem prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego. W 2010 r. ukończył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz Studia Podyplomowe o Kierunku: Zarządzanie Nieruchomościami. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych. Języki obce: angielski (TOLES)

Kontakt